ข่าวสังคม-ท้องถิ่น

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 ร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก และใกล้เคียง ในโครงการกองทัพอากาศ “ปันรักจากการบินไทยสู้ภัยหนาว” จำนวน 3,500 ผืน

  เมื่อวันที่ 9…

เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  จัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด   เพื่อนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปเป็นของรางวัลในการออกร้านกาชาดพาโชคในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ปี 2559

  เมื่อวันที่ 8…

จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรม เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า ที่จวนผู้ว่าฯ พร้อมขอความร่วมมือส่วนราชการบุรณาการในการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

  เช้าวันที่  8…

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมอาหารของดีศรีบึงพระ ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2558 นี้ ที่บริเวณหน้าการเคหะบึงพระ

องค์การบริหารส่วนตำบ…

อบจ.พิษณุโลก ส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดบริเวณโดยรอบเขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ และทรงเปิดป้ายพระอัฎฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม2558

  เมื่อวันที่ 9…

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันอาชญากรรมแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ของตำรวจภูธร ภาค 6

เมื่อวันที่ 9 ธันวาค…

สำนักงานใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมให้บริการสมาชิกสหกรณ์ ที่มีมากกว่าหมื่นราย เพื่อเป็นศูนย์รวมเงินทุน สวัสดิการ และเตรียมก้าวเข้าสู่สหกรณ์ชั้นนำของประเทศ

  เมื่อวันที่ 8…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระครูสุวิธานศาสนกิจ(พระครูไพลิน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนาม” พระรัตนโมลี

  เมื่อเวลา 16.…

error: สวัสดีค่ะ