ข่าวทั้งหมด

ปิดฉากลงแล้วอย่างยิ่งใหญ่สำหรับการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 66 พบกันใหม่ปีหน้าที่กรมการทหารช่าง จังหวัดราชบุรี.

  เมื่อเย็นวานน…

เปิดแล้วศูนย์อาหารฟาร์มฟู้ด FARM FOOD ซึ่งเป็นศูนย์อาหารของฝากเมืองพิษณุโลก แห่งใหม่ของจังหวัดพิษณุโลกริมถนนสายพิษณุโลก – นครสวรรค์  

   เมื่อช่วงเช้าของว…

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดโครงการ แว่นตาผู้สูงวัย ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ประจำปี 2559 ที่อำเภอบางระกำ พร้อมตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตาฟรี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  เช้าวันนี้ 17…

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 17 และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจติดตามงาน/โครงการ ที่จังหวัดพิษณุโลก

  เมื่อวันที่ 1…

รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวังทอง พร้อมทั้งระบุถึง สถานการณ์ภัยแล้งทั่วประเทศว่ายังไม่ถึงขั้นวิกฤต สำรองน้ำถึงเดือน ก.ย. และรัฐบาลเตรียมมาตรการช่วยเหลือรองรับไว้แล้ว

  เมื่อวันที่ 1…

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 ในเขตตรวจราชการที่ 17 เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

  เมื่อวันที่ 1…

ชาวบ้านกว่า 3 พันคน 4 หมู่บ้าน ใน ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ประชาคมไม่เอาโรงโม่หินในพื้นที่ ซึ่งเป็นป่าสงวนเกือบ 700 ไร่ หลังมีบริษัทเอกชนทำหนังสือขอกำหนดแหล่งหินอุตสาหกรรมเพิ่ม ขณะที่บางส่วนไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีการขอโรงโม่หินดังกล่าว

  เมื่อวันที่ 1…

ชมรมจิตอาสาพิษณุโลกร่วมกับวัยรุ่นยุคใหม่ นำของเล่น อาหาร เสื้อผ้า แบ่งปันให้กับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส ในพื้นที่ อ.บางระกำ เนื่องในวันวาเลนไทน์ เดือนแห่งความรัก

  เมื่อวันที่ 1…

รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เปิดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล ให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ที่จังหวัดพิษณุโลก

  เมื่อวันที่ 1…

เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า จ.พิษณุโลก ที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (แยกเรือนแพ)

  เทศบาลนครพิษณ…

error: สวัสดีค่ะ