ข่าวสังคม-ท้องถิ่น

อบจ.พิษณุโลก นำเครื่องจักรกลขุดลอกสระน้ำโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม เพื่อกักเก็บน้ำไว้อุปโภคและทำการเกษตรภายในโรงเรียน

อบจ.พิษณุโลก นำเครื่…

อบจ.พิษณุโลก จับมือ อปท. ร่วมขับเคลื่อนกำหนดทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน “จังหวัดสะอาด”

อบจ.พิษณุโลก จับมือ …

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)ขานรับนโยบายประหยัดพลังงาน วาระสำคัญแห่งชาติ จัดกิจกรรม รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน หาร 2 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน…

พล.ต.คณิศร อาสมะ ผบ.มทบ.38/ผอ.ศบภ.มทบ.38 จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมยุทโธปกรณ์ร่วมกับส่วนราชการ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

เมื่อวันที่  17  มี.…

อบจ.พิษณุโลก ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 8 มีนาคม 2565…

error: สวัสดีค่ะ