รักษ์ป่า

กกล.ผาเมือง/กอ.รมน.ภาค 3 พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนสำนักต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความขอบคุณที่นำเสนอข่าวสารผลการปฏิบัติงานของกองกำลังผาเมือง ปี 62

พล.ต.วิชิต วงค์สังข์…

โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด-ภูเมี่ยง-ภูสอยดาว (1) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สปร.กพ.สบอ.11(พิษณุโลก)

วันอังคารที่ 10 สิงห…

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน สำนักฯ11 กรมอุทยานฯ ลุยช่วยเหลือราษฎรในท้องที่ตำบลจริม ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 93 ราย ที่ดิน 200 แปลง จำนวน 1,699.14 ไร่ ให้อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่เดิมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยชุมชนมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ตามนโยบายรมว.ทส.นายวราวุธ ศิลปอาชา “คนอยู่กับป่า อย่างเกื้อกูล” –

  วันที่ 10 กัน…

อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ สำนักฯ11 กรมอุทยานฯ เดินหน้าช่วยเหลือราษฎรในท้องที่ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 112 ราย ที่ดิน 135 แปลง จำนวน 879.4 ไร่ ให้อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่เดิมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยชุมชนมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ตามนโยบายรมว.ทส.นายวราวุธ ศิลปอาชา “คนอยู่กับป่า อย่างเกื้อกูล”

วันที่ 10 กันยายน 25…

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน”โครงการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม เฉลิมประเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 8 กันยาย…

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผอ.สบอ11(พิษณุโลก)กรมอุทยานแห่งชาติฯ นำหน่วยงานในสังกัดสบอ.11(พิษณุโลก)รวมพลังสองมือไร้เครื่องจักรกลกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำที่ฝายบ้านหนองปลาไหล ชาวบ้านดีใจกราบขอบคุณทั้งคณะ

[youtube video=https…

ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.ปฏิบัติในการป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ และทำลายป่าไม้ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ 

  วันที่ 28 ส.ค…

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เชิญนักท่องเที่ยวชมทะเลหมอกอันแสนงามยามเช้าที่ภูหินร่องกล้าช่วงฤดูฝน

นายบุญช่วย ชุนณหกิจ …

สำนักฯ11(พิษณุโลก) กรมอุทยานแห่งชาติฯ ลุยช่วยเหลือราษฎร หมู่บ้านปากน้ำปอย หมู่ 16 ตำบลวังนกแอ่น 196 ราย ที่ดิน 274 แปลง จำนวน 2,825.91 ไร่ ให้อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่เดิมได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายและชุมชนมีส่วนร่วมรักษาป่า ตามนโยบายรมว.ทส.นายวราวุธ ศิลปอาชา “คนอยู่กับป่า อย่างเกื้อกูล”

[youtube video=https…

error: สวัสดีค่ะ