พาดหัวข่าว

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก จัดโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปี 2558 โดยนำนักเรียนทุนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเรียนรู้วิถีชีวิต และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อสร้างความสามัคคีสมานฉันท์

  โรงเรียนจุฬาภ…