พาดหัวข่าว

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับกองทัพภาคที่ ๓ ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจากการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรมและป่าภาคเหนือ

  สำนักงานคณะกร…

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก เร่งทำฝนเทียม เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตร ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

  หน่วยปฏิบัติก…

จังหวัดพิษณุโลก ระดมความคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก่อนประเทศไทยจะเก้าเข้าสู่ AEC ภายใต้กรอบ เศรษฐกิจไทยสู่ภูมิภาค…เราจะอยู่ได้อย่างไร ?

เมื่อเวลา 09.00 น.วั…

error: สวัสดีค่ะ