รอบรั้วสีเขียว

พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมคุณประภาศรี แป้นแก้ว ประธานชมรมแม่บ้าน กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานในพิธีพิธีเปิดศาลาที่ระลึก รร.จปร. ครบรอบปีที่ 128

    เมื่อว…

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อขอพระบรมราชานุญาตเข้าดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ และจัดสร้างวัตถุมงคลเพิ่มเติ

    เช้าวั…

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีถวายราชสดุดีและบำเพ็ญกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบปีที่ 128

    เช้าวั…

กองพลทหารราบที่ 4 จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมมอบสิ่งของและอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิญาณ

    กองพลท…

กองร้อยทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ได้จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาล และหน่วยงานราชการ ร่วมแก้ไขวิกฤติฯ

    เมื่อว…

error: สวัสดีค่ะ