รักษ์ป่า

พล.ท. สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย เปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำปี 2562

กองทัพภาคที่ 3/กองอำ…

☆ตามนโยบายรมว.ทส.นายวราวุธ ศิลปอาชา “ให้ดำเนินการเด็ดขาดกับนายทุนผู้บุกรุกป่า” สำนักฯ11(พิษณุโลก) กรมอุทยานแห่งชาติฯ ติดป้ายประกาศ ห้ามนายทุนเข้าพื้นที่อีก จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด แม้อัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาก็ตาม☆

วันนี้ 17 กันยายน 25…

สำนักฯ11(พิษณุโลก)กรมอุทยานแห่งชาติฯ ตะลุยช่วยเหลือราษฎร 3 อำเภอ 3 ตำบล 7 หมู่บ้าน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตะเบาะ-ห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีที่อยู่อาศัยและทำกินในที่เดิม ให้ถูกต้องตามกฎหมายสัตว์ป่า ฉบับใหม่ โดยชุมชนมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า ตามนโยบาย รมว.ทส. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน สัตว์ป่าอยู่ในถิ่น อย่างยั่งยืน

☆สำนักฯ11(พิษณุโลก) …

กกล.ผาเมือง/กอ.รมน.ภาค 3 พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนสำนักต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความขอบคุณที่นำเสนอข่าวสารผลการปฏิบัติงานของกองกำลังผาเมือง ปี 62

พล.ต.วิชิต วงค์สังข์…

โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด-ภูเมี่ยง-ภูสอยดาว (1) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สปร.กพ.สบอ.11(พิษณุโลก)

วันอังคารที่ 10 สิงห…

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน สำนักฯ11 กรมอุทยานฯ ลุยช่วยเหลือราษฎรในท้องที่ตำบลจริม ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 93 ราย ที่ดิน 200 แปลง จำนวน 1,699.14 ไร่ ให้อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่เดิมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยชุมชนมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ตามนโยบายรมว.ทส.นายวราวุธ ศิลปอาชา “คนอยู่กับป่า อย่างเกื้อกูล” –

  วันที่ 10 กัน…

อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ สำนักฯ11 กรมอุทยานฯ เดินหน้าช่วยเหลือราษฎรในท้องที่ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 112 ราย ที่ดิน 135 แปลง จำนวน 879.4 ไร่ ให้อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่เดิมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยชุมชนมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ตามนโยบายรมว.ทส.นายวราวุธ ศิลปอาชา “คนอยู่กับป่า อย่างเกื้อกูล”

วันที่ 10 กันยายน 25…

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน”โครงการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม เฉลิมประเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 8 กันยาย…

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผอ.สบอ11(พิษณุโลก)กรมอุทยานแห่งชาติฯ นำหน่วยงานในสังกัดสบอ.11(พิษณุโลก)รวมพลังสองมือไร้เครื่องจักรกลกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำที่ฝายบ้านหนองปลาไหล ชาวบ้านดีใจกราบขอบคุณทั้งคณะ

[youtube video=https…

error: สวัสดีค่ะ