เศรษฐกิจ

พิษณุโลก สมาคมเครือข่ายไมซ์ ภาคเหนือตอนล่าง จัดประชุมและเปิดตัวคณะกรรมการบริหาร ปี 2565-2567 พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ เรื่อง “กลยุทธ์การจัดงานในศูนย์การค้า”

สมาคมเครือข่ายไมซ์ ภ…

อบจ.พิษณุโลก จับมือ อปท. ร่วมขับเคลื่อนกำหนดทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน “จังหวัดสะอาด”

อบจ.พิษณุโลก จับมือ …

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)ขานรับนโยบายประหยัดพลังงาน วาระสำคัญแห่งชาติ จัดกิจกรรม รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน หาร 2 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน…

สายการบินนกแอร์ เปิดสายการบินข้ามภาคเหนือ-อีสาน หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นกับคนในประเทศ

สายการบินนกแอร์ เปิด…

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ประชุมติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามมติ ครม. ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

วันที่ 26 พ.ย. 2563 …

error: สวัสดีค่ะ