เศรษฐกิจ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในการเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมนี้

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. …

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2563

วันนี้ 10 กันยายน 25…

‘กรมเจรจาฯ’ ปลื้ม! คนร่วมงาน “FTA Fair : สินค้าเกษตรไทย ก้าวไกลด้วย FTA” คึกคัก หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่าง เพิ่มช่องทางขายในตลาดการค้าเสรี         

กรมเจรจาการค้าระหว่า…

เชียงใหม่ /สำนักงาน ปปส.ภาค 5 พร้อม คณะกรรมการ กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคัดเลือกศูนย์เรียนรู้บ้านหนองปลา อำเภอแม่ริม

เชียงใหม่ /สำนักงาน …

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการรักษาแผ่นดินให้เกษตรกรไทย คืนที่ดินทำกินให้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

เมื่อวันที่ 29 สิงหา…

พิษณุโลก แม็คโครร่วมกับสมาคมภัตตาคารไทยจัดกิจกรรมโรดโชว์ เพื่อส่งเสริมการบริโภคปลากระพง ต่อยอดการรับซื้อ สู่กระจายผลผลิต ช่วยเหลือเกษตรกร

เมื่อวันที่ 18 สิงหา…

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ แตะมือการรถไฟแห่งประเทศไทย Boost ท่องเที่ยว เมืองเชียงใหม่

ที่ไนท์ซาฟารี เชียงใ…

error: สวัสดีค่ะ