ข่าวสังคม-ท้องถิ่น

วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพการเทศมหาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2558 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 นี้

  นางสาวอัจฉรา …

จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 นี้

  เมื่อวันที่ 2…

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำชาวอำเภอนครไทยและประชาชนทั่วไป แห่ธงขึ้นเขาช้างล้วง เพื่อนำไปปักบนยอดเขา 3ยอด ตามประเพณีโบราณที่สืบสานมาตั้งแต่อดีต เพื่อระลึกถึงพ่อขุนบางกลางท่าว เจ้าเมืองบางยางในอดีต

  เมื่อวันที่ 2…

เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่งานส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

  เมื่อค่ำคืนขอ…

กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลกจัดการฝึกอบรมเกษตรกร ในกิจกรรมปรับปรุงและผสมเทียมโค กระบือ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนจังหวัดพิษณุโลก

  เมื่อวันที่  …

นายอมร ต่อเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 เป็นประธานจัดประชุม โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสถาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) , การดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ ตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 ณ ห้องประชุมกุลพิจิตร กอ.รมน. ภาค 3

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิ…

จังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย

  เช้าวันนี้ ( …

ร้านคุณชายเบเกอรี่ ผุดกระทงขนมปังสื่อข้อความวันลอยกระทง ใช้กระทงขนมปังสื่อความในใจ ไม่มีเอาท์ ประหยัด ลดโลกร้อนแถมได้ข้อความที่ตรงกับความต้องการ ไปลอยกับใคร สื่อถึงคนนั้นได้เลย ทั้ง “รักนะ” “เลิฟนิ” มีให้เลือก หรือจะคิดข้อความขึ้นมาเอง ทางร้านคุณชายเบเกอรี่ พร้อมจัดให้

  หลังมีกระแสรณ…