เกษตร

อบจ.พิษณุโลก ติดตั้งเครื่องสูบน้ำกักเก็บไว้ผลิตประปาหมู่บ้านให้ชาวตำบลดอนทอง-ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก ใช้อุปโภคบริโภค

วันที่ 24 พฤษภาคม 25…

โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

โครงการปศุสัตว์เคลื่…

กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนบนฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ (หลักสูตรการขยายพันธุ์มะม่วงพระราชทาน และการขายพันธุ์แม่สุกรพื้นเมือง) รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. …

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการเติมน้ำลงสู่ใต้ดิน อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตรีจิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ

วันที่ 15 กรกฎาคม 25…

ว่านดันดารา แอบมีความสุขกับการปลูกผักออแกนิก (Organic) เริ่มแรกปลูกกินเอง ตอนนี้กลายเป็นธุรกิจ พร้อมเปิดบ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แบ่งปันอาชีพให้ชุมชน

ทำธุรกิจร้านอาหาร ร้…

นายอัครโชค สุวรรณทอง  นายอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก เผยน้ำอุปโภคบริโภค 142 หมู่บ้าน ยังมีกินมีใช้ ส่วนการเกษตรนั้นมีข้อตกลงอยู่แล้วไม่ให้ทำนาปรัง ส่วนน้อยที่ยังทำนานั้นเพราะมีบ่อบาดาล

 เมื่อวันที่ 10 มกรา…

กองทัพบก วช. เชิญอาจารย์ ธนภัทร สุระนรากุล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม บรรยายเรื่อง “การสร้างยุ้งฉางเก็บข้าวด้วยมูลกระบือและการผลิตปุ๋ยชีวภาพ” ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

กองทัพบกวช. เชิญอาจา…

บุฟเฟ่ทุเรียนเบญจพันธุ์ หัวละ 159 บาท ที่ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวบ้านน้ำปาด หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง ชาวเน็ตแห่งจองคิวกันเกือบสองร้อยภายในวันเดียว

เจ้าของสวนทุเรียนจัง…