เกษตร

“สบอ.11 ร่วมจัดนิทรรศการป่าในเมือง ในงานมหกรรม 4 ภาค ภายใต้แนวคิด ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่ “

/ เมื่อวันที่ 16 ก.พ…

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ “โครงการบางระกำโมเดลปี 2561” ที่บริเวณประตูระบายน้ำบางแก้ว ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 19 พฤศจิกายน …

แม่ทัพภาคที่ 3 ต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น บริษัท การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเดินทางเข้าเยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์)

วันที่ 17 มิถุนายน 2…

แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน จังหวัดพิจิตร พร้อมหุงข้าวที่ทรงเสด็จมาโยนปลูก ให้ชาวบ้านได้ชิม

  วันที่ 15 พฤษ…

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พร้อมศึกษาดูงานการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อคนในชุมชนและการบริหารจัดการชุมชน ในจังหวัดพิษณุโลก เลยและอุดรธานี  ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2561   

    &…

กลุ่มผู้เพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงและพันธุ์พืชในจังหวัดพิษณุโลกจัดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงและพันธุ์พืช พิษณุโลก 2561 “PHITSANULOK Pets & Plants Fair 2018” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอาชีพให้กับเกษตรกรผู้เพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยง ทั้งในระดับครัวเรือนจนถึงระดับฟาร์ม

    &…