การเมือง

อบจ.พิษณุโลก ร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ “บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ” เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 17 จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 3 กันยายน 256…

รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและเตรียมความพร้อมรับน้ำหลากกลุ่มน้ำยม

พิษณุโลก รองนายกรัฐม…

กกต.จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติให้กับ รด.จิตอาสา เพื่อทำหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการออกเสียงประชามติแก่ประชาชนทั่วไป    

  เช้าวันที่ ( …

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งที่วัดท้องโพลง หมู่ที่ 3 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม

  เมื่อวันที่ 2…

ชมรมสื่ออาสาป้องกันยาเสพติดพิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลกและจัดประชุมพบกลุ่มเป้าหมาย ที่วัดราชบูรณะ     

เมื่อวันที่ 25 มีนาค…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกแถลงข่าวด้านการดำเนินโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

  เมื่อวันที่ 2 พ.ย.…

error: สวัสดีค่ะ