การเมือง

รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและเตรียมความพร้อมรับน้ำหลากกลุ่มน้ำยม

พิษณุโลก รองนายกรัฐม…

กกต.จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติให้กับ รด.จิตอาสา เพื่อทำหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการออกเสียงประชามติแก่ประชาชนทั่วไป    

  เช้าวันที่ ( …

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งที่วัดท้องโพลง หมู่ที่ 3 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม

  เมื่อวันที่ 2…

ชมรมสื่ออาสาป้องกันยาเสพติดพิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลกและจัดประชุมพบกลุ่มเป้าหมาย ที่วัดราชบูรณะ     

เมื่อวันที่ 25 มีนาค…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกแถลงข่าวด้านการดำเนินโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

  เมื่อวันที่ 2 พ.ย.…

เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  เทศบาลตำบลพลา…

error: สวัสดีค่ะ