จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก นำผู้ประกอบการ สินค้าชุมชน มาตรฐาน OTOP จาก 9 อำเภอ พร้อมผลผลิตทางการเกษตร ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ออกร้านจัดแสดงสินค้าราคาถูก ใน “มหกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด พิษณุโลก”ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

     …

จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะทำงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน และสอดรับกับกรอบกิจกรรมตามแผ่นแม่บท

          …

จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเสียของจังหวัดและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการซ่อมแซมระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

    จังหวั…

พสกนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลก พร้อมใจกันสวมเสื้อสีฟ้าร่วมประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี

       ค่ำวันนี…

จังหวัดพิษณุโลกทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกำจัดขยะมูลฝอยระหว่างจังหวัดพิษณุโลกกับบริษัท อีโค เวส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด มหาชน หลังยกเลิกบันทึกข้อตกลงกับบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด มหาชน เนื่องจากการดำเนินงานไม่มีความคืบหน้า

    เช้าวั…

จังหวัดพิษณุโลก ระดมความคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก่อนประเทศไทยจะเก้าเข้าสู่ AEC ภายใต้กรอบ เศรษฐกิจไทยสู่ภูมิภาค…เราจะอยู่ได้อย่างไร ?

เมื่อเวลา 09.00 น.วั…

error: สวัสดีค่ะ