พาดหัวข่าว

สำนักปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค – กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

  เมื่อวันที่17…

สหพันธ์ครูพิษณุโลก เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการถ่ายโอนโรงเรียนจากสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 286 (1)

  เมื่อวันที่ 1…

ชาวตาคลีสุดปลื้ม”ทหารไทย” น้ำตาคลอขอบคุณ นพค.34 และกองบิน 4 ช่วยขุดคลองกู้วิกฤตขาดน้ำประปาอีก 5 วัน เห็นผลงาน

  เมื่อวันนี้ 1…