รักษ์ป่า

ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม NEW NORMAL โดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวจะทำ การจองผ่าน application “QueQ” สแกน QR code Check In และ Check Out ผ่าน application “ไทยชนะ” วันแรก

วันนี้ (1 กรกฎาคม 25…

นายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีเปิดการทดสอบการ เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว และได้กำหนดให้มีการทดสอบระบบ Test Run โดยใช้ Application ไทยชนะ.com ในการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยว

  วันที่ 28 มิถ…

ภูหินร่องกล้า..อุทยานแห่งชาติยอดนิยมโซนภาคเหนือตอนล่างทดสอบความพร้อม (Test Run) ในรูปแบบ New Normal ก่อนการเปิดการท่องเที่ยว

ภูหินร่องกล้า..อุทยา…

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนการเปิดให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้

รมต.นร. ลงพื้นที่ตรว…

นายวิทูร เดชประมวลพล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ได้เริ่ม TEST RUN เตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม NEW NORMAL ตั้งแต่ขั้นตอนการรับนักท่องเที่ยวโดยการจองผ่าน application “QueQ”

วันนี้ (26 มิถุนายน …

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้ซื้อพืชผักทางการเกษตรช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

เมื่อ 22 มิ.ย.63 ป.4…

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาลมหายใจและภาคประชาชนปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว หวังลดปัญหาฝุ่นควันในเขตเมือง

วันนี้ (9 มิ.ย. 63) …

“รมว.ทส. ตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลก มุ่งเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นสำคัญ”

“รมว.ทส. ตรวจติดตามส…

error: สวัสดีค่ะ