เกษตร

แม่ทัพภาคที่ 3 ต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น บริษัท การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเดินทางเข้าเยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์)

วันที่ 17 มิถุนายน 2…

แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน จังหวัดพิจิตร พร้อมหุงข้าวที่ทรงเสด็จมาโยนปลูก ให้ชาวบ้านได้ชิม

  วันที่ 15 พฤษ…

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พร้อมศึกษาดูงานการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อคนในชุมชนและการบริหารจัดการชุมชน ในจังหวัดพิษณุโลก เลยและอุดรธานี  ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2561   

    &…

กลุ่มผู้เพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงและพันธุ์พืชในจังหวัดพิษณุโลกจัดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงและพันธุ์พืช พิษณุโลก 2561 “PHITSANULOK Pets & Plants Fair 2018” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอาชีพให้กับเกษตรกรผู้เพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยง ทั้งในระดับครัวเรือนจนถึงระดับฟาร์ม

    &…

ชาวนาวังทองร้องผู้ว่า ฯ ขายข้าวไม่ได้เงินกว่า 8 แสน  ชาวนา ต.แม่ระกา อ.วังทอง 9 ราย เข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้ช่วยเหลือหลังขายข้าวให้ท่าข้าวแล้วไม่ได้รับเงิน นานกว่า 3 เดือน เป็นเงินกว่า 8 แสนบาท

  เมื่อวันที่ 7…

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า หารือมาตรการเข้มข้นช่วงงดเผาในเขตรอยต่อระหว่างจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    พลโท ส…

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกันจัดกิจกรรม “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

วันนี้ 23 กุมภาพันธ์…

error: สวัสดีค่ะ