เกษตร

นายอัครโชค สุวรรณทอง  นายอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก เผยน้ำอุปโภคบริโภค 142 หมู่บ้าน ยังมีกินมีใช้ ส่วนการเกษตรนั้นมีข้อตกลงอยู่แล้วไม่ให้ทำนาปรัง ส่วนน้อยที่ยังทำนานั้นเพราะมีบ่อบาดาล

[youtube video=https…

กองทัพบก วช. เชิญอาจารย์ ธนภัทร สุระนรากุล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม บรรยายเรื่อง “การสร้างยุ้งฉางเก็บข้าวด้วยมูลกระบือและการผลิตปุ๋ยชีวภาพ” ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

กองทัพบกวช. เชิญอาจา…

บุฟเฟ่ทุเรียนเบญจพันธุ์ หัวละ 159 บาท ที่ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวบ้านน้ำปาด หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง ชาวเน็ตแห่งจองคิวกันเกือบสองร้อยภายในวันเดียว

เจ้าของสวนทุเรียนจัง…

“สบอ.11 ร่วมจัดนิทรรศการป่าในเมือง ในงานมหกรรม 4 ภาค ภายใต้แนวคิด ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่ “

/ เมื่อวันที่ 16 ก.พ…

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ “โครงการบางระกำโมเดลปี 2561” ที่บริเวณประตูระบายน้ำบางแก้ว ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 19 พฤศจิกายน …

แม่ทัพภาคที่ 3 ต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น บริษัท การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเดินทางเข้าเยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์)

วันที่ 17 มิถุนายน 2…

error: สวัสดีค่ะ