เกษตร

นายมานพ สายอุ่นใจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ได้เดินทางไปที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล. 8 (น้ำยาง) ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พาผู้สื่อข่าวเดินทางไปดูแมงมุมหน้าคน หลังเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ พล. 8 (น้ำยาง) ได้พบแมงมุมหน้าคน

นายมานพ สายอุ่นใจ ผู…

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสาธิต กข 59 ข้าวนาน้ำฝนผลผลิตสูง คุณภาพดี ที่ แปลงนาสาธิตบ้านน้ำคับ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

  เมื่อวันที่ 2…

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จัดทำแผนเก็บน้ำในเขื่อนถึงพฤษภาคม 2559 เพื่อรักษาระดับน้ำไว้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในฤดูกาลผลิตหน้า ตามแผนการควบคุมน้ำของกรมชลประทาน โดยจะเก็บสำรองน้ำ ไว้ไม่ต่ำกว่า 200 ล้าน .ลบ.ม. ขณะน้ำในเขื่อนแควน้อยอยู่ที่ 43 % ของตัวเขื่อนแล้ว     

  วันนี้( 30 พ.…

องอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสาธิต กข 59 ข้าวนาน้ำฝนผลผลิตสูง คุณภาพดี เพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์คุณลักษณะ ความดีเด่น และประโยชน์ของพันธุ์ข้าว กข59 ให้กับเกษตรกร

  เมื่อวันที่ 2…

ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง บ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง มาเป็นแนวทางในการทำนาขั้นบันได แทนการทำไร่เลื่อนลอย สร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน

  เมื่อวันที่  …

นายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการสัมมนา กิจกรรมเครือข่าย ผักผลไม้แปรรูป กลุ่มยุทธศาสตร์ ภาคเหนือตอนล่าง 1 ภายใต้โครงการ สนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิก…

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการ 9 จังหวัดภาคเหนือ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันภาคเหนือและการป้องกันรักษาพื้นที่ป่า

  รมว.ทรัพยากรธ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกส่งมอบไข่ที่ได้รับมอบจาก บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด มหาชน จำนวน 5,000 ฟอง ให้กับโรงเรียนและมูลนิธิในจังหวัดพิษณุโลก

  บ่ายวันที่  3…

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก

  เมื่อเวลา 09.…

กลุ่มเกษตรกรรักน้ำลุ่มน้ำภาค ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก รวมกลุ่มกันหันมาปลูกสตอเบอรี่ และองุ่น แบบเศรษฐกิจพอเพียง แทนการปลูกข้าวและ ข้าวโพด  สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำและคุ้มค่ากว่า 

  ผู้สื่อข่าวรา…

พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4/ผบ.กกล.รส.พล.ร.4เป็นประธานในการประชุมเตรียมแผนการช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยแล้งปี 2558/2559

  เมื่อวันที่ 2…

พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.4 เป็นประธานในการประชุม เรื่องกำหนดแผนช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมาจากสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 27 ตุลาค…

error: สวัสดีค่ะ