ข่าวประชาสัมพันธ์

แม่ทัพภาคที่ 3 กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ ร้อยตรี ให้กับ จ่าสิบเอก ทวี บูรณเขตต์ และจัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น พลังพระชินเรศวร์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำพิธีถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงต้นสุดท้าย ปรับภูมิทัศน์คูเมืองพิษณุโลกเฉลิมพระเกียรติ แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยพร้อมร่วมกับ เล็ก(ฝันเด่น)มอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย กองพลพัฒนาที่ 3 จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชากองพลพัฒนาที่ 3 พิษณุโลกกองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาแม่ทัพภาคที่ 3

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก จัดโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปี 2558 โดยนำนักเรียนทุนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเรียนรู้วิถีชีวิต และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อสร้างความสามัคคีสมานฉันท์

  โรงเรียนจุฬาภ…

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับกองทัพภาคที่ ๓ ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจากการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรมและป่าภาคเหนือ

  สำนักงานคณะกร…

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก เร่งทำฝนเทียม เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตร ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

  หน่วยปฏิบัติก…

จังหวัดพิษณุโลก ระดมความคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก่อนประเทศไทยจะเก้าเข้าสู่ AEC ภายใต้กรอบ เศรษฐกิจไทยสู่ภูมิภาค…เราจะอยู่ได้อย่างไร ?

เมื่อเวลา 09.00 น.วั…

error: สวัสดีค่ะ